HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 281 - 300 of 1.377 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 69
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
2566/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Thị Kim Huệ để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2571/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Trần Thanh Tình để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2620/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Mỹ Loan để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2594/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Trịnh Thị Kiệm để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2567/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Lưu Thị Thúy Phượng để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2572/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Thị Yến để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2627/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Hoàng Tiến Ngọc để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2621/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Phạm Thị Lộc để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2568/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Lê Quang Hảo để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2573/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Văn Ngọ để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2574/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Văn Ngọ để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2569/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Lê Quang Hảo để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2575/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Thị Chắt để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2628/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Hoàng Văn Đức để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2534/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Tiến Dũng Chuyên để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10- 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2576/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Phạm Văn Lâm để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2535/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Thị Kim Chuyên để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2629/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Nghệ để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2577/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Phạm Thị Nguyễn để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
2536/TB-UBND V/v Thông báo thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Lê Thị Thắng để xây dựng Khu trung tâm Chí Linh phường 10 29/05/2019 29/05/2019
Còn hạn
Showing 281 - 300 of 1.377 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 69