HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 21 - 40 of 1.380 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 69
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
3833/QĐ-UBND V/v thu hồi 928,7m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Lê Thị Lan Hương đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, phường 12 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3834/QĐ-UBND V/v thu hồi 404,2m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Bùi Thị Thắm và các ông(bà) có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3835/QĐ-UBND V/v thu hồi 1.606,9m2 đất tại phường 12 do ông(bà) Nguyễn Đào và các ông bà có liên quan đang sử dụng để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Bắc đường... 09/08/2019 09/08/2019
Còn hạn
3379/QĐ-UBND V/v thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 7349/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 Của UBND TPVT về việc phê duyệt nhiệm vụ và... 18/07/2019 18/07/2019
Còn hạn
3338/QĐ-UBND V/v Phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND phường 5 đối với ông Vũ Thị Minh Hạnh 16/07/2019 16/07/2019
Còn hạn
249/TB-TTĐT Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Đội Phó Đội Trật tự Đô thị TPVT- Ngô Văn Quả 16/07/2019 16/07/2019
Còn hạn
3817/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Nguyễn Thị Thảo 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3818/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Lại Thị Thu Hương 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3819/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Trần Phú Xuyến 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3820/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Phạm Thị Phương 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3821/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Phạm Thị Hồng 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3807/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Nguyễn Thành Lập 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3806/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Lê Thị Nuôi 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3814/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Thái Thị Sỹ 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3805/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Nguyễn Thị Kiều Thu 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3804/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Ngô Hữu Chí 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3803/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Ngô Hữu Chí 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
211/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thú y - ông Đoàn Anh Thái 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3803/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Ngô Hữu Chí 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
3802/TB-UBND Thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, TPVT của ông (bà) Trương Bách Thế 15/07/2019 15/07/2019
Còn hạn
Showing 21 - 40 of 1.380 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 69