HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 961 - 980 of 995 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 50
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
12/2012/NQ-HĐND Dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013. 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
13/2012/NQ-HĐND Thông qua Đề án " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020". 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
14/2012/NQ-HĐND Phê chuẩn Đề án "Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020". 21/12/2012 28/12/2012
Còn hạn
203/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 của thành phố Vũng Tàu 06/12/2012 06/12/2012
Còn hạn
161/BC-STNMT Giải trình ý kiến cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Chà Và, thành phố Vũng Tàu và giải pháp khắc phục để bảo đảm phát triển bền vững 30/11/2012 30/11/2012
Còn hạn
207/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa V 30/11/2012 30/11/2012
Còn hạn
3516/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3517/UBND -VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3518/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3519/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3520/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
3521/UBND-VP Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa V 28/11/2012 28/11/2012
Còn hạn
1550/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu. 12/11/2012 12/11/2012
Còn hạn
1521/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu 12/11/2012 12/11/2012
Còn hạn
1525/QĐ-UBND Ban hành Quy chế vận hành và sử dụng thông tin trên hệ thống lấy ý kiến điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Vũng Tàu. 05/11/2012 05/11/2012
Còn hạn
2854 /KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 24/5/2012 và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16/7/2012 của Thành ủy Vũng Tàu 11/10/2012 11/10/2012
Còn hạn
1299/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Vũng Tàu treenmanjg Internet. 08/10/2012 08/10/2012
Hết hạn
75/2012/NĐ-CP Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012 11/12/2012
Còn hạn
65/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 06/09/2012 10/11/2012
Còn hạn
1842/QĐ-UBND Ban hành Quy chế vận hành, liên thông văn bản qua mạng tin học giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũn Tàu. 05/09/2012 05/09/2012
Còn hạn
Showing 961 - 980 of 995 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 50