HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 81 - 100 of 1.702 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
483/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Phương Liên 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
459/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Hùng Thục Phương 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
497/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Thị Mai 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
458/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Cao Thanh Mạnh 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
496/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Tuyết 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
482/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Trần Hữu Hạnh 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
58/TTYT-KHNV về việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng chống bệnh dịch viêm phổi cấp do corona virus mới (nCov). 28/01/2020 28/01/2020
Còn hạn
59/TTYT-KHNV về việc tăng cường giám sát, phát hiện và điều trị kịp thời bệnh cúm ở người. 28/01/2020 28/01/2020
Còn hạn
57/TTYT-KHNV về việc truyển thông phòng chống dịch bệnh viên phổi do chủng corona virus mới 26/01/2020 26/01/2020
Còn hạn
448/UBND-YT về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng corona virus mới. 24/01/2020 24/01/2020
Còn hạn
412/TB-UBND Thồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Võ Huy Tân 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
410/TB-UBND Thồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Trần Tô Hương 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
409/TB-UBND Thồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Đồng Thủy Nhật 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
408/TB-UBND Thồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Liên 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
407/TB-UBND Thồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Trần Thị Tâm 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
406/TB-UBND Thồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Võ Quế Phong 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
405/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Quách Tý 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
404/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Lê Tuấn Lương 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
403/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) La Tiền Cẩm 22/01/2020 22/01/2020
Còn hạn
402/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 1 đối với ông (Bà) Nguyễn Thùy Dương 22/01/2020 15/01/2020
Còn hạn
Showing 81 - 100 of 1.702 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86