HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
16/2012/QH13 Luật quảng cáo 21/06/2012 01/01/2013
Còn hạn
1488/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước 20/06/2012 20/06/2012
Còn hạn
16/2011/TT-BTNMT QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 20/05/2012 05/07/2012
Còn hạn
379/UBND-VP Chỉ đạo việc vận hành phần mềm Văn phòng điện tử (eoffice) tại UBND thành phố. Vũng Tàu. 29/02/2012 29/02/2012
Còn hạn
5890/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 09/12/2011 09/12/2014
Còn hạn
65/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn... 02/12/2011 20/01/2012
Hết hạn
Số: 30c/NQ-CP Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 08/11/2011 08/11/2011
Còn hạn
1455/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng nội bộ (mạng LAN), mạng toàn cầu (mạng Internet) và phần mềm quản lý... 13/10/2011 13/10/2011
Còn hạn
63/2010/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối vói nông sản, thủy sản. 15/10/2010 01/12/2010
Còn hạn
Showing 981 - 989 of 989 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 50