HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 981 - 1.000 of 1.700 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 85
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
305/UBND-NV V/v Triển khai thực hiện quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh 19/01/2018 19/01/2018
Còn hạn
260/KH-UBND V/v Phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2018 18/01/2018 18/01/2018
Hết hạn
263/KH-UBND V/v Phòng chống dịch bệnh Tay - Chân - Miệng năm 2018 trên địa bàn thành phố VT 18/01/2018 18/01/2018
Hết hạn
207/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tư pháp TPVT 17/01/2018 17/01/2018
Còn hạn
11/ĐL.TTVH Hội thi các mônt hể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tp VT năm 2018 17/01/2018 17/01/2018
Hết hạn
174/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng lao động thương binh và xã hội TPVT 16/01/2018 16/01/2018
Còn hạn
102/QĐ-UBND V/v thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 1) cho 16 hộ dân do nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường Võ... 12/01/2018 12/01/2018
Còn hạn
148/UBND-VHTT V/v Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý điểm đến du lịch năm 2017 10/01/2018 10/01/2018
Hết hạn
138/UBND-VHTT V/v Có ý kiến về chủ trương lập đề án phát triển du lịch cộng đồng 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
73/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Quý do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri... 10/01/2018 10/01/2018
Hết hạn
72/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Đoàn Quang Vinh do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri... 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
71/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Văn Quý do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri... 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
74/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Văn Mạnh do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri Phương 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
75/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trần Văn Mạnh do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri Phương 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
76/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Đức Minh do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri... 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
77/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Văn Thùy do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri Phương 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
78/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Thị Định do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri Phương 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
79/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Phan Thị Đinh (2)do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri... 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
80/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Bùi Thanh Bình do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri... 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
81/QĐ-UBND V/v Giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Trương Quang Vinh do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Đoạn cuối đường Nguyễn Tri... 10/01/2018 10/01/2018
Còn hạn
Showing 981 - 1.000 of 1.700 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 85