HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1.021 - 1.040 of 1.377 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 69
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
5806/UBND-PYT V/v cảnh báo mối nguy và tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP tại các chợ. 26/12/2016 26/12/2016
Còn hạn
46/2016/TT-BTNMT Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo 26/12/2016 10/02/2017
Còn hạn
45/2016/TT-BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động... 26/12/2016 10/02/2017
Còn hạn
11208/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn TPVT. 22/12/2016 22/12/2016
Hết hạn
34/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do uỷ ban nhân dân tỉnh BRVT ban hành về lệ phí hộ tịch , lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh... 20/12/2016 20/12/2016
Còn hạn
45/BCH V/v triển khai công điện số 42/CĐ-TW hồi 22h00 ngày 11/12/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương 12/12/2016 12/12/2016
Hết hạn
11023/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Bãi tắm văn hóa-văn minh du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 09/12/2016 09/12/2016
Còn hạn
203/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị 21/CT-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tăng cường công tác đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT. 09/12/2016 09/12/2016
Hết hạn
79/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn... 09/12/2016 19/12/2016
Còn hạn
73/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn mức thu lệ cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh... 09/12/2016 19/12/2016
Còn hạn
3349/QĐ-UBND Quyết định về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô đất đầu tư xây dựng công trình Căn hộ, khách sạn A La Carte tại số 02 đường Trương... 28/11/2016 28/11/2016
Còn hạn
3263/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền... 17/11/2016 17/11/2016
Còn hạn
5165/UBND-YT tiếp tục thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống SXH và bệnh do virus Zika 15/11/2016 15/11/2016
Còn hạn
184/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ phát động mô hình Khu phố ẩm thực tại thành phố Vũng Tàu 10/11/2016 10/11/2016
Hết hạn
9675/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng bia ghi công trận đánh khách sạn Palace 31/10/2016 31/10/2016
Còn hạn
9298/UBND-VP V/v: chấm dứt chủ trương đầu tư 02 dự án và xúc tiến thủ tục đầu tư liên quan đến khu đất tại mũi Nghinh Phong, TPVT 28/10/2016 28/10/2016
Còn hạn
2954/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm... 27/10/2016 27/10/2016
Còn hạn
2955/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nướcc trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm... 27/10/2016 27/10/2016
Còn hạn
2596/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành... 26/10/2016 26/10/2016
Hết hạn
2891/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá Lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện 24/10/2016 24/10/2016
Còn hạn
Showing 1.021 - 1.040 of 1.377 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 69