HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 101 - 120 of 1.761 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
509/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Thông 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
478/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lưu Đức Trịnh 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
451/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Thị Thủy 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
477/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Văn Thao - Vũ Thị Mai Anh 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
449/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với phần đất đường giao thông hiện hữu do nhà nước quản lý 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
510/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Văn Lâm 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
511/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đào Minh Toàn 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
476/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Hồng 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
492/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) trần Minh Quang 30/01/2020 30/01/2020
Hết hạn
475/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Bích 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
474/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Văn Lang 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
491/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Kim Hồng 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
473/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đinh Thị Ngọc Hiền 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
490/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Lê Minh Vân 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
472/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Phạm Thanh Tùng - Nguyễn Thị Bích Thủy 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
489/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Hoàng Thị Phúc 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
470/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Đàm Thị Ngọc Hoa 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
469/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
468/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Bạch Thị Sinh 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
467/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu tại Phường 3 đối với ông (Bà) Mai Kim Bé 30/01/2020 30/01/2020
Còn hạn
Showing 101 - 120 of 1.761 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 89