HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1.321 - 1.340 of 2.103 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 106
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1196/KH-UBND V/v Trồng rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố VT 09/03/2018 09/03/2018
Hết hạn
1148/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế và các quyền dân sự, chính tri và pháp luật Việt nam về các... 09/03/2018 09/03/2018
Hết hạn
1175/TB-UBND V/v Ngưng tiếp nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố 09/03/2018 09/03/2018
Hết hạn
1172/UBND-KT V/v Triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018 09/03/2018 09/03/2018
Hết hạn
1126A/TB-UBND V/v Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Thư viện thành phố 08/03/2018 08/03/2018
Còn hạn
961/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính nă 2018 trên địa bàn thành phố 07/03/2018 07/03/2018
Hết hạn
600/QĐ-UBND Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp và Phát triển nông... 06/03/2018 03/05/2018
Còn hạn
599/QĐ-UBND Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... 06/03/2018 06/03/2018
Còn hạn
598/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc vi phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển... 06/03/2018 06/03/2018
Còn hạn
836/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình quân nhân Hải đoàn 129, phường 12 01/03/2018 01/03/2018
Còn hạn
836/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình quân nhân Hải đoàn 129, phường 12, thành phố Vũng Tàu 01/03/2018 01/03/2018
Còn hạn
837/QĐ-UBND V/v ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở gia đình quân nhân Hải Đoàn 129, phường 12 01/03/2018 01/03/2018
Còn hạn
842/QĐ-UBND V/v Thu Hồi hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK561340 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp... 01/03/2018 01/03/2018
Còn hạn
844/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Vũng Tàu 01/03/2018 01/03/2018
Còn hạn
945/UBND-QLĐT V/v kéo dài lộ trình chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rách thải sinh hoạt. 01/03/2018 01/03/2018
Hết hạn
811/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách thuộc phường Thắng Tam năm 2018 28/02/2018 28/02/2018
Còn hạn
924/HD-UBND V/v Thực hiện các quy định về việc quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyễn động vật trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 28/02/2018 28/02/2018
Còn hạn
801/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Đội trật tự đô thị 27/02/2018 27/02/2018
Còn hạn
463/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu 26/02/2018 26/02/2018
Còn hạn
408/QĐ-UBND Điều chỉnh giảm diện tích 64,9m2 đất xuống còn 44,2m2 đất ati5 P.12 TPVT ... cho Công Ty Cổ Phần Dược - Mỹ phẩm và Thương mại BRVT thuê tại Quyết định... 23/02/2018 23/02/2018
Còn hạn
Showing 1.321 - 1.340 of 2.103 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 106