HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1.341 - 1.360 of 1.702 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
34/2016/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do uỷ ban nhân dân tỉnh BRVT ban hành về lệ phí hộ tịch , lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh... 20/12/2016 20/12/2016
Còn hạn
45/BCH V/v triển khai công điện số 42/CĐ-TW hồi 22h00 ngày 11/12/2016 của Ban chỉ đạo Trung ương 12/12/2016 12/12/2016
Hết hạn
11023/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Bãi tắm văn hóa-văn minh du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. 09/12/2016 09/12/2016
Còn hạn
203/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị 21/CT-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tăng cường công tác đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT. 09/12/2016 09/12/2016
Hết hạn
79/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn... 09/12/2016 19/12/2016
Còn hạn
73/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh v/v phê chuẩn mức thu lệ cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh... 09/12/2016 19/12/2016
Còn hạn
3349/QĐ-UBND Quyết định về việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô đất đầu tư xây dựng công trình Căn hộ, khách sạn A La Carte tại số 02 đường Trương... 28/11/2016 28/11/2016
Còn hạn
3263/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền... 17/11/2016 17/11/2016
Còn hạn
5165/UBND-YT tiếp tục thực hiện Chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống SXH và bệnh do virus Zika 15/11/2016 15/11/2016
Còn hạn
184/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ phát động mô hình Khu phố ẩm thực tại thành phố Vũng Tàu 10/11/2016 10/11/2016
Hết hạn
9675/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng bia ghi công trận đánh khách sạn Palace 31/10/2016 31/10/2016
Còn hạn
9298/UBND-VP V/v: chấm dứt chủ trương đầu tư 02 dự án và xúc tiến thủ tục đầu tư liên quan đến khu đất tại mũi Nghinh Phong, TPVT 28/10/2016 28/10/2016
Còn hạn
2954/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm... 27/10/2016 27/10/2016
Còn hạn
2955/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nướcc trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm... 27/10/2016 27/10/2016
Còn hạn
2596/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành... 26/10/2016 26/10/2016
Hết hạn
2891/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá Lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện 24/10/2016 24/10/2016
Còn hạn
2889/QĐ-UBND về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện 24/10/2016 24/10/2016
Còn hạn
9392/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. 18/10/2016 18/10/2016
Còn hạn
9419A/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư 10ha trong khu 58ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu 18/10/2016 18/10/2016
Còn hạn
2843/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với lô đất có diện tích khoảng 5.000 m2 để xây dựng công trình Trung Tâm điều hành hỗ trợ... 17/10/2016 17/10/2016
Còn hạn
Showing 1.341 - 1.360 of 1.702 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86