HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1.681 - 1.700 of 1.701 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
1525/QĐ-UBND Ban hành Quy chế vận hành và sử dụng thông tin trên hệ thống lấy ý kiến điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Vũng Tàu. 05/11/2012 05/11/2012
Còn hạn
2854 /KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 24/5/2012 và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16/7/2012 của Thành ủy Vũng Tàu 11/10/2012 11/10/2012
Còn hạn
1299/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của UBND thành phố Vũng Tàu treenmanjg Internet. 08/10/2012 08/10/2012
Hết hạn
75/2012/NĐ-CP Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012 11/12/2012
Còn hạn
65/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 06/09/2012 10/11/2012
Còn hạn
1842/QĐ-UBND Ban hành Quy chế vận hành, liên thông văn bản qua mạng tin học giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũn Tàu. 05/09/2012 05/09/2012
Còn hạn
04/2012 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phồ 31/08/2012 15/10/2012
Còn hạn
1666/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính thay thế bãi bỏ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc tỉnh BR-VT 22/08/2012 22/08/2012
Còn hạn
: 1341 /QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn... 12/07/2012 12/07/2012
Còn hạn
1341 /QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà... 12/07/2012 12/07/2012
Còn hạn
1342 /QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyển giải quyết của Ủy... 12/07/2012 12/07/2012
Còn hạn
4102/UBND-VP tăng cường nâng cao hiệu quả vận hành các phần mềm ứng dụng phục vụ cải cách hành chính 06/07/2012 06/07/2012
Còn hạn
16/2012/QH13 Luật quảng cáo 21/06/2012 01/01/2013
Còn hạn
1488/UBND-VP Chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước 20/06/2012 20/06/2012
Còn hạn
16/2011/TT-BTNMT QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 20/05/2012 05/07/2012
Còn hạn
379/UBND-VP Chỉ đạo việc vận hành phần mềm Văn phòng điện tử (eoffice) tại UBND thành phố. Vũng Tàu. 29/02/2012 29/02/2012
Còn hạn
5890/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển Kinh tế dịch vụ thành phố Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 09/12/2011 09/12/2014
Còn hạn
65/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn... 02/12/2011 20/01/2012
Hết hạn
Số: 30c/NQ-CP Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 08/11/2011 08/11/2011
Còn hạn
1455/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng nội bộ (mạng LAN), mạng toàn cầu (mạng Internet) và phần mềm quản lý... 13/10/2011 13/10/2011
Còn hạn
Showing 1.681 - 1.700 of 1.701 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 86