CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ
Web Content Image

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về lòng nhân ái, yêu thương con người. Noi gương Bác, những năm qua, tại các địa phương, ban, ngành, đơn vị,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thành phố Vũng Tàu phải nâng cao ý thức “tự sửa” để ngày càng hoàn thiện bản thân...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi những ngày đầu năm mới, nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc lại nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thành ủy Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị...

Đọc tiếp »