Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Hội đồng nhân dân TP
 
Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3852.762
Email: hdndvungtau@baria-vungtau.gov.vn
Lãnh đạo đơn vị
1Ông Nguyễn Việt DũngPhó Chủ tịch
2Đoàn Thị Thu GiangTrưởng ban Pháp chế
3Bà Vũ Phương HảoTrưởng ban Kinh tế Xã hội