Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  8689763
Tin nổi bật Tin nổi bật
HĐND Tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách xã hội hóa tại thành phố Vũng Tàu
HĐND Tỉnh khảo sát tình hình thực hiện chính sách xã hội hóa tại thành phố Vũng Tàu
Sáng ngày 19/9 đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến làm việc và khảo sát thực tế tại thành phố Vũng Tàu về tình hình thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc phê chuẩn một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thư viện ảnh Thư viện ảnh