Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15667832
Tin nổi bật Tin nổi bật
Nhiều nỗ lực đối với công tác chỉnh trang đô thị của thành phố Vũng Tàu trong 06 tháng đầu năm 2019.
Nhiều nỗ lực đối với công tác chỉnh trang đô thị của thành phố Vũng Tàu trong 06 tháng đầu năm 2019.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, đề án, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh, thành phố về phát triển đô thị