Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18151476
Tin nổi bật Tin nổi bật
Thành phố Vũng Tàu tích cực trong phong trào quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới
Thành phố Vũng Tàu tích cực trong phong trào quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới
Thành phố, phường, xã vận động người dân luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự tại địa phương.