Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  16429952
Tin nổi bật Tin nổi bật
Vũng Tàu đẩy mạnh quảng bá du lịch thông qua việc tham gia TPO
Vũng Tàu đẩy mạnh quảng bá du lịch thông qua việc tham gia TPO
Thành phố Vũng Tàu mong muốn phát triển ngành du lịch thịnh vượng và bền vững trong tương lai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-CTr/TU ngày 23/5/2018 về mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà Thành phố đã đề ra