Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15689588
Tin nổi bật Tin nổi bật
Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động tại thành phố Vũng Tàu.
Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động tại thành phố Vũng Tàu.
Tổ chức Công đoàn các cấp tại thành phố Vũng Tàu tiếp tục phát triển lớn mạnh, tăng về số lượng và nâng cao chất lượng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện chương trình công tác với những giải pháp cụ thể