Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  19875656
Tin nổi bật Tin nổi bật
Hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao thông Trần Đồng – Trương Công Định- Lê Lai
Hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao thông Trần Đồng – Trương Công Định- Lê Lai
Như vậy sau một thời gian nỗ lực vận động thuyết phục người dân có nhà, đất trong dự án nút giao thông Trần Đồng-Trương Công Định- Lê Lai thuộc Phường 1, Phường 3, đến sáng ngày 12/7 các nhà ở khu vực này đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.