Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  19303621
Tin nổi bật Tin nổi bật
Phát huy tốt vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ tại Khu dân cư
Phát huy tốt vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ tại Khu dân cư
Cần phát huy tốt vai trò tự quản tại khu dân cư, thường xuyên bồi dưỡng những kiến thức cơ bản để cán bộ khu dân cư thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, giúp cho Đảng, chính quyền địa phương thuận lợi trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp