Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18683182
Tin nổi bật Tin nổi bật
Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến COVID-19 tại CT 03/CT-CKSTC.
Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến COVID-19 tại CT 03/CT-CKSTC.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành chỉ thị 03/CT-VKS ngày 03/4/2020 yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách.