Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18660499
Tin nổi bật Tin nổi bật
Cần ý thức tự giác của người dân hơn là xử lý việc vi phạm về quy định về thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19
Cần ý thức tự giác của người dân hơn là xử lý việc vi phạm về quy định về thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lập khi thực tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường đã kêu gọi người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng, các ngành chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm khi các lực lượng chức năng tuyên truyền vận động mà vẫn không chấp hành về phòng, chống đại dịch Covid-19 này để đảm bảo Vũng Tàu an toàn không có người bị dịch