Thời tiết Thời tiết
khảo sát ý kiến khảo sát ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về trang thông tin của Thành phố Vũng tàu
Đẹp và nhiều thông tin
Đẹp nhưng còn ít thông tin
Bình thường
Xấu và sơ sài

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  23178224

Tin nổi bật Tin nổi bật
Từ ngày 15/01/2021 Bảo tàng tỉnh sẽ thu phí vào cổng
Từ ngày 15/01/2021 Bảo tàng tỉnh sẽ thu phí vào cổng
Bảo tàng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có thông báo về việc thu phí tham quan Nhà Bảo tàng tỉnh theo quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Nhà Bảo tàng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.