Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
10:10 | 18/03/2015 Print   E-mail    

 Ngày 17/3/2015, UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc Phế duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, với diện tích lập quy hoạch khoảng 334.736,3m2  và có vị trí quy hoạch: Phía Bắc giáp sông Rạng, phía Tây giáp Sông Rạng, phía Tây Nam giáp Khu cảng Hải quân và đường quy hoạch và phía Đông giáp Dự án Nhà máy sản xuất du thuyền của Úc thuộc địa phận xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu do chủ đầu tư Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn thực hiện

 

Tải Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 17/3/2015.