Thông báo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 tại thành phố Vũng Tàu
09:37 | 26/03/2015 Print   E-mail    

 
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2020, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa tác dụng của việc rèn luyện thể dục thể thao; đồng thời từng bước xây dựng ý thức thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao của người dân. UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.
 
Theo đó, Lễ phát động sẽ diễn ra vào 6h45’ ngày 29/3/2015 tại hoa viên Trưng Vương (phường 1, thành phố Vũng Tàu). Đối tượng tham gia là : lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xí nghiệp, học sinh, thanh niên, thiếu niên và nhân dân cư trú trên địa bàn. Lộ trình chạy: Hoa viên Trưng Vương – Trần Hưng Đạo – Giao lộ Đường Thống Nhất – Quang Trung – Lê Lợi – Hoa viên Trưng Vương.
 
UBND thành phố thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong thành phố để tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.
 
Tin: Phương Anh
BBT.