Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật dân sự
03:48 | 26/03/2015 Print   E-mail    

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay UBND Thành phố gửi dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) đến toàn thể nhân dân được biết và có ý kiến đóng góp.
 
Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi vào mail của phòng Tư pháp Thành phố Vũng Tàu: phongtuphaptpvt@gmail.com hoặc góp ý trực tiếp tại địa chỉ sau: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/lay-y-kien-nhan-dan
 
 
.......................................................................................

Tài liệu đính kèm:

Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi);

Bảng so sánh Bộ Luật dân sự (sửa đổi) và Bộ Luật dân sự năm 2005;

Bộ Luật dân sự năm 2005;

Dự thảo Tờ trình Bộ Luật dân sự;

Nghị quyết 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014;

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015;

Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 12/3/2015.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn