Chi bộ khu phố 2, phường 3 tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017
02:57 | 15/04/2015 Print   E-mail    

 
Sáng ngày 11/4/2015, Chi bộ khu phố 2, phường 3, thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới.
 
 
Chi bộ khu phố 2, phường 3, thành phố Vũng Tàu có 114 đồng chí đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2012- 2015, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công các chỉ tiêu nghị quyết chi bộ đề ra, với nhiều kết quả nổi bật như: Xây dựng mô hình “tổ dân cư tự quản không có tệ nan xã hội”; thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, với tỉ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa hơn 96%. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên luôn được chi bộ quan tâm chú trọng; chế độ sinh hoạt được duy trì nề nếp; việc tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ thực hiện nghiêm túc. MTTQ và các chi hội đoàn thể có nhiều đổi mới; an ninh khu phố luôn được đảm bảo giữ vững.
 
Tại đại hội, các đại biểu cũng  tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2015- 2017, như: Tiếp tục vận động các thành phần kinh tế và nhân dân phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.
  
Đại hội, bầu Đ/C Mai Xuân Tỉnh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khu phố nhiệm kỳ 2015-2017.
 
Lãnh đạo phường 3 đã đánh giá cao những kết quả Chi bộ khu phố 2 phường 3 đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tập trung thực hiện các vấn đề được các đảng viên góp ý tại Đại hội. Chi ủy Chi bộ khu phố phường 3 sớm củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, lãnh đạo phù hợp với tình hình khu phố; phát huy tính dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng, chú trọng thực hiện chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ”. quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng trong tổ chức đoàn thể, tổ dân cư; phấn đấu hàng năm chi bộ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”.
 
Tin, ảnh: Tiến Loan
BBT.