Ban chỉ huy quân sự thành phố Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho Nam công dân tuổi 17
02:20 | 16/04/2015 Print   E-mail    

 

 
Đợt 1 năm 2015, Đảng ủy – Ban CHQS thành phố và Ban CHQS các phường, xã đã phát huy tốt vai trò chức năng của mình làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp thực hiện công tác tuyển quân đạt hiệu quả, kết quả giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu cả 2 cấp (345 thanh niên), trong đó đảng viên: 08 đ/c đạt tỷ lệ 2,15 %. Có 43 tập thể, 49 cá nhân và 30 hộ gia đình được Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố và tỉnh  khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2015.   
         
Cán bộ hướng dẫn các em làm hồ sơ đăng ký tuổi 17
         
Phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm tồn tại của năm 2015, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 và những năm tiếp theo. Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 12/3/2015 của UBND thành phố Vũng Tàu về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2015. Ban chỉ huy quân sự thành phố Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho Nam công dân tuổi 17.
         
Nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng công dân Nam đủ 17 tuổi trong năm 2015, công dân Nam trong độ tuổi thực hiện NVQS theo luật định chưa được đăng ký NVQS lần đầu để đưa vào quản lý trực tiếp của cơ quan Quân sự, đồng thời phục vụ cho công tác nắm nguồn, chuẩn bị nguồn sẵn sàng thực hiện NVQS năm 2016 và những năm tiếp theo.
 
Qua 08 ngày triển khai thực hiện, Ban CHQS thành phố đã tổ chức đăng ký và làm hồ sơ cho 1.286 thanh niên trong toàn thành phố.  
 
Tin,ảnh: Thành Đồng
BBT.