Ban Thường vụ Đảng ủy phường 1 tổ chức hội nghị cán bộ lấy phiếu tín nhiệm BCH Đảng ủy và các chức danh chủ chốt trong Đảng ủy, HĐND, UBND phường khóa 2015 – 2020.
02:51 | 16/04/2015 Print   E-mail    

 

 
Thực hiện chỉ thị số 36 của Thành ủy và hướng dẫn số 17 của ban Tổ chức Tỉnh ủy, sáng ngày 13 tháng 4 năm 2015 Ban Thường vụ Đảng ủy phường 1 tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn phường lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí vào BCH Đảng ủy, các chức danh Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí: Uỷ viên BCH Đảng bộ phường, Thường trực UBND, Trưởng các Ban ngành, đoàn thể, Chi ủy các chi bộ trực thuộc; Trưởng phó các khu phố và ủy viên BCH các đoàn thể thuộc phường.
 
Đồng chí Phạm Công Bình bí thư Đảng ủy phường quán triệt mục đích yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, đồng thời nêu lên yêu cầu về độ tuổi, tiêu chuẩn, trình độ của từng chức danh; Việc phân bổ các đồng chí trong BCH ở các bộ phận trong phường và tỷ lệ cán bộ nữ theo qui định của trên. Đồng chí cũng đã đọc danh sách dự kiến ban đầu của Thường vụ Đảng ủy phường giới thiệu 17 đồng chí vào cấp ủy mới khóa 2015 – 2020; Danh sách các đồng chí làm Bí thư, Phó bí thư; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân và UBND phường khóa 2015 – 2020 để hội nghị tham khảo, nghiên cứu. Đồng thời đồng chí cũng nói rõ một vài trường hợp cá biệt như có đồng chí được cử đi học tạm thời, hay mới điều động công tác từ nơi khác đến … để hội nghị thông suốt trước khi bỏ phiếu.
 
 
Hội nghị đã tiến hành dân chủ, bỏ phiếu kín một cách nhanh chóng. Kết quả cuối cùng sẽ được Đảng ủy phường xem xét và báo cáo lên Đảng ủy cấp trên.
                                                         
Tin, ảnh: Trọng Chu
BBT.