Đảng ủy phường 2: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết
03:25 | 16/04/2015 Print   E-mail    

 

Sáng ngày 15/4/2015, Đảng ủy phường 2 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Trung ương khóa XI và triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 cho toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.
 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Đình Tiếp-nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trong đó tập trung nghiên cứu về Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) trình Đại hội XII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Ban Chấp hành Trung ương tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo; về bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; về Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hồng Thu Thủy, Phó bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, những nội dung được nghiên cứu và triển khai tại Hội nghị lần này hết sức quan trọng, do đó mỗi đại biểu cần nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, hiểu sâu, nắm vững nội dung, quan điểm cơ bản. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, hành động, phát huy trách nhiệm của mình để chỉ đạo tổ chức thực hiện  có hiệu quả. Sau Hội nghị này, các cấp ủy chi bộ khẩn trương triển khai cho đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, của Đảng bộ phường lần thứ IX. Đồng thời. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 88 -KH/ĐU, của Đảng ủy, ngày 13/4/2015 về học tập quán triệt và  triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI một cách thiết thực gắn với chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.
                                                                                                                                           
Tin, ảnh: An Duyên
BBT.