Bế mạc lớp huấn luyện dân quân binh chủng Cối 60mm năm 2015.
04:08 | 16/04/2015 Print   E-mail    


Ngày 15 tháng 4 năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Bế mạc lớp huấn luyện dân quân các binh chủng đợt 2 cho lớp Cối 60mm của lực lượng dân quânbinh chủng Cối 60mm thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Vũng Tàu năm 2015.
 
Đến dự và chỉ đạo buổi lễ bế mạc có đồng chí Trung tá Nguyễn Tường Lân- Chỉ huy phó Tham mưu trưởng; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy-Ban CHQS thành phố; các đồng chí giáo viên, cán bộ quản lý cùng 72 cán bộ, chiến sỹ dân quân binh chủng Cối 60mm thuộc LLVT thành phố Vũng Tàu.
 
Qua huấn luyện, các chiến sỹ dân quân được trang bị các kiến thức cơ bản về các chuyên nghành súng Cối 60mm. Nhằm bảo đảm cho thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ Cách mạng trong tình hình mới.
 
 Phát biểu chỉ đạo đồng chí Trung tá Nguyễn Tường Lân- Chỉ huy phó Tham mưu trưởng nhận xét: Các học viên đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch huấn luyện của Ban CHQS thành phố, sự hướng dẫn luyện tập của giáo viên; nhiều đồng chí có nhận thức và trách nhiệm cao trong học tập, động tác thao tác chuẩn mực; quân số bảo đảm, tác phong, chấp hành nghiêm túc thời gian, nội dung, chương trình đã đề ra. Qua kiểm tra kết thúc các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi.
 
Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trước mắt là bảo đảm cho trực Lễ 30/4; 01/5, Ban Tổ chức cần lưu ý: Duy trì nghiêm túc việc tự luyện tập các phương án chiến đấu ở các địa phương, nhất là luyện tập bắn súng Cối 60mm.
                                                                            
Tin,: Thành Đồng 
BBT.