Treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm ất Mùi), Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2015.
02:16 | 22/04/2015 Print   E-mail    

Thực hiện quy định tại điều 115 Bộ Luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công văn số 4724/TB-LĐTBXH ngày 11/12/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015; UBND Thành phố thông báo 

1. Thực hiện treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng và Đoàn thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 01/5/2015

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đi làm thứ Bảy, ngày 25/4/2015 để nghỉ thứ Tư, ngày 29/4/2015. Thời gian nghỉ lễ từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 03/4/2015