Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 9) cho 23 hộ gia đình, cá nhân
05:17 | 24/10/2017 Print   E-mail    

 

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 28/9/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 4631/QĐ-UBND về việc thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 9) cho 23 hộ gia đình, cá nhân đơn vị, tổ chức thuộc phường 8 do Nhà nước thu hồi đất giải tỏa để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Bình Giã (đoạn đường từ Lê Hồng Phong đến đường 51B – Nguyễn An Ninh), phường 8, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ gia đình sau:

1. Hộ ông(bà) Lê Đình Phố - Nguyễn Thị Ngà (QĐ số 4632/QĐ-UBND)

2. Hộ ông (bà) La Kim Thảo – La Bình Sang – La Kim Nga – La Kim Ánh – La Mỹ Tâm – La Bình Phú – La Mỹ Hạnh – La Bình Kim (QĐ số 4633/QĐ-UBND)

3. Hộ ông (bà) Hà Văn Bằng – Dương Thị Tâm (QĐ số 4634/QĐ-UBND)

4. Hộ ông (bà) Phạm Văn Lực – Bùi Thị Thanh (QĐ số 4635/QĐ-UBND)

5. Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Phương Loan (QĐ số 4636/QĐ-UBND)

6. Hộ ông (bà) Hà Thị Hoa (QĐ số 4637/QĐ-UBND)

7. Hộ ông (bà) Phạm Văn Nhất – Đỗ Thị Lĩnh (QĐ số 4638/QĐ-UBND)

8. Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Phụng (QĐ số 4639/QĐ-UBND)

9. Hộ ông (bà) Mai Viết Liễn (QĐ số 4640/QĐ-UBND)

10. Hộ ông (bà) Trần Bá Tùng (QĐ số 4641/QĐ-UBND)

11. Hộ ông (bà) Lâm Thúy Hằng – Nguyễn Thị Thủy – Lâm Quốc Sơn Hà (QĐ số 4642/QĐ-UBND)

12. Hộ ông (bà) Phùng Gia Hợp (QĐ số 4643/QĐ-UBND)

13. Hộ ông (bà) Phạm Văn Thuận – Phạm Thị Bình (QĐ số 4644/QĐ-UBND)

14. Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Hà (QĐ số 4645/QĐ-UBND)

15.Hộ ông (bà) Phạm Duy Tấn – Bùi Thị Thái (QĐ số 4646/QĐ-UBND)

16. Hộ ông (bà) Đỗ Minh Hải – Bùi Kim Liên (QĐ số 4647/QĐ-UBND)

17. Hộ ông (bà) Nghiêm Tố Uyên – Nguyễn Dương Thế Hà (QĐ số 4648/QĐ-UBND)

18. Hộ ông (bà) Đoàn Đức Tiến – Đoàn Thị Ánh (QĐ số 4649/QĐ-UBND)

19. Hộ ông (bà) Đoàn Thị Tỉnh – Đoàn Thị Bích – Đoàn Thị Minh Nguyệt (QĐ số 4650/QĐ-UBND)

20. Hộ ông (bà) Đoàn Thị Tỉnh (QĐ 4651/QĐ-UBND)

21. Hộ ông (bà) Đoàn Thị Hồng Hoa – Đoàn Thị Ánh (QĐ số 4652/QĐ-UBND)

22. Hộ ông (bà) Đoàn Thị Bích (QĐ số 4653/QĐ-UBND)

23. Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Thanh Hằng (QĐ số 4654/QĐ-UBND)

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn