Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 08 hộ gia đình do nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình: Khu tái định cư Tây bắc AIII tại phường 12, thành phố Vũng Tàu (đợt 15)
02:14 | 08/01/2018 Print   E-mail    
Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn