Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 4) cho 06 hộ gia đình do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu
02:31 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 15/12/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6643/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 4) cho 06 hộ gia đình do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha, phường 10, thành phố Vũng Tàu , gồm các hộ gia đình sau:

1. Hộ ông (bà) Lê Phú Cường (Lê Thị Nam Bình), Địa chỉ: 225/10A đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6644/QĐ-UBND);

2. Hộ ông (bà) Lê Phú Cường (Lê Dũng Cường), Địa chỉ: 225/10B đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6645/QĐ-UBND);

3. Hộ ông (bà) Lê Phú Cường (Lê Cao Cường), Địa chỉ: hẻm 225 đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6646/QĐ-UBND);

4. Hộ ông (bà) Lê Phú Cường (Lê Chí Cường), Địa chỉ: 225/10A đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6647/QĐ-UBND);

5. Hộ ông (bà) Lê Phú Cường, Địa chỉ: 225/10 đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6648/QĐ-UBND);

6. Hộ ông (bà) Lê Phú Cường (Uông Sỹ Long – Đồng Thị Hòa), Địa chỉ: hẻm 225 đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6649/QĐ-UBND).

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn