Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Đợt 1) cho 10 hộ dân do nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hẻm 146 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
03:57 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 11/12/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6433/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Đợt 1) cho 10 hộ dân do nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hẻm 146 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ gia đình sau:

1. Hộ ông (bà) Trần Thanh Lâm – Lê Thị Kim Hoàn, Địa chỉ: 146/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6434/QĐ-UBND);

2. Hộ ông (bà) Kiều Văn Minh – Võ Ngọc Điệp Địa chỉ: 146/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6435/QĐ-UBND);

3. Hộ ông (bà) Trịnh Thị Thượng, Địa chỉ: hẻm 146 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6436/QĐ-UBND);

4. Hộ ông (bà) Vũ Công Thành – Nguyễn Thị Thoa, Địa chỉ: 146/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6437/QĐ-UBND);

5. Hộ ông (bà) Dương Văn Phú – Trần Thị Liên, Địa chỉ: 146/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6438/QĐ-UBND);

6. Hộ ông (bà) Uông Thị Ngọc Anh, Địa chỉ: 146/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6439/QĐ-UBND);

7. Hộ ông (bà) Lê Thanh Phương – Phạm Thị Bạch Yến, Địa chỉ: 146/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6440/QĐ-UBND);

8. Hộ ông (bà) Phạm Thị Quy, Địa chỉ: 146/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6441/QĐ-UBND);

9. Hộ ông (bà) Bạch Trọng Định – Đỗ Thị Như Mai, Địa chỉ: 146/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6442/QĐ-UBND);

10. Hộ ông (bà) Nguyễn Đình Hùng – Nguyễn Đình Hòa, Địa chỉ: 160/28 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6443/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn