Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) cho 14 hộ gia đình, cá nhân đơn vị, tổ chức do Nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ đường Bình Giã đến đường
10:39 | 10/01/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 27/12/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6848/QĐ-UBND về việc thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) cho 14 hộ gia đình, cá nhân đơn vị, tổ chức do Nhà nước thu hồi đất phải giải tỏa để xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ đường Bình Giã đến đường Lê Phụng Hiểu), phường 8, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ gia đình sau:

1. Đơn vị Trạm Y tế phường 8, Địa chỉ: 135 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6849/QĐ-UBND);

2. Đơn vị Trường Mẫu giáo phường 8, Địa chỉ: 139 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6850/QĐ-UBND);

3. Đơn vị Công an phường 8, Địa chỉ: 180 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6851/QĐ-UBND);

4. Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Nga, Địa chỉ: 134A Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6852/QĐ-UBND);

5. Hộ ông (bà) Nguyễn Văn Bình, Địa chỉ: 138A Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6853/QĐ-UBND);

6. Hộ ông (bà) Nguyễn Mạnh Chiến, Địa chỉ: 145 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6854/QĐ-UBND);

7. Hộ ông (bà) Đặng Tuấn Anh, Địa chỉ: 132 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6855/QĐ-UBND);

8. Hộ ông (bà) Lê Hữu Tiến, Địa chỉ: 142 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6856/QĐ-UBND);

9. Hộ ông (bà) Đỗ Văn Huệ, Địa chỉ: 150A Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6857/QĐ-UBND);

10. Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Hồng Vân, Địa chỉ: 162A Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6858/QĐ-UBND);

11. Hộ ông (bà) Bùi Cao Thanh – Phan Thị Hồng Thủy, Địa chỉ: 166 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6859/QĐ-UBND);

12. Hộ ông (bà) Nguyễn Việt Hà – Nguyễn Thị Oanh, Địa chỉ: 170 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6860/QĐ-UBND);

13. Hộ ông (bà) Nguyễn Tất Thắng, Địa chỉ: 173 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6861/QĐ-UBND);

14. Đơn vị Miếu bà Hàng tre, Địa chỉ: 135 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành phố Vũng Tàu (QĐ 6862/QĐ-UBND).

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn