Thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) cho 08 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị, tổ chức do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) tại xã Long Sơn
11:22 | 14/02/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 29/12/2017, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 7023/QĐ-UBND về việc thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) cho 08 hộ gia đình, cá nhân, đơn vị, tổ chức do Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ gia đình sau:

 

1. Hộ ông(bà) Nguyễn Văn Hưng, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7024/QĐ-UBND);

2. Hộ ông(bà) Nguyễn Văn Danh, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7025/QĐ-UBND);

3. Hộ ông(bà) Nguyễn Văn Tài, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7026/QĐ-UBND);

4. Hộ ông(bà) Lê Tuấn Dũ – Đoàn Thị Ngọc Hiền, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7027/QĐ-UBND);

5. Hộ ông(bà) Phan Thanh Đức, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7028/QĐ-UBND);

6. Hộ ông(bà) Trần Quang Sang – Hà Thị Kim Huệ, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7029/QĐ-UBND);

7. Hộ ông(bà) Trần Thị Năm, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7030/QĐ-UBND);

8. Hộ ông(bà) Nguyễn Thị Kim Lợi, Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Sơn (Quyết định số 7024/QĐ-UBND).

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn