Đề xuất 9 dự án mới về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển
10:04 | 09/09/2014 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa phê duyệt chương trình thực hiện Quyết định 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là nhằm đánh giá tiềm năng, lợi thế, các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển… trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề xuất 9 dự án mới gồm: Điều tra, đánh giá trữ lượng và tình hình khai thác các loại khoáng sản, vật liệu xây dựng vùng bờ; Kiểm soát các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm, suy thoái môi trường vùng biển ven bờ và các cửa sông ven biển tỉnh BR-VT; Điều tra, đánh giá, lập bản đồ các hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn, các hệ sinh thái đặc thù, khu vực có đa dạng sinh học cao, các khu vực sinh sản, các loài được ưu tiên bảo vệ, loài xâm hại vùng bờ tỉnh; Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường ven biển, đánh giá mức độ nhạy cảm và chống chịu của vùng ven biển và cửa sông đối với các tai biến tự nhiên và sự cố môi trường phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ biển; Quy hoạch mạng lưới quan trắc tổng hợp tài nguyên – môi trường biển, đảo và vùng bờ tỉnh; Điều tra, đánh giá hiện trạng và quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt, nước dưới đất vùng bờ các đảo; Xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển; quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển đảo tỉnh. Theo đó, các dự án này sẽ được các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ven biển, Trung tâm Khí tượng –Thủy văn quốc gia, Liên đoàn bản đồ địa chất miền Nam… phối hợp thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020.
 
Tin: Hoa Hạ
BBT.