Chưa chủ động lưu thoát báo, thư từ đến tay khách hàng
08:34 | 17/09/2014 Print   E-mail    

 

Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, hiện nay lĩnh vực bưu chính chuyển phát của tỉnh vẫn còn lệ thuộc vào tuyến đường thư cấp 1 (từ TP. Hồ Chí Minh đến Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại) nên việc lưu thoát báo, thư từ đến tay khách hàng còn chưa chủ động được về mặt thời gian. 
 
Được biết, hiện nay tuyến đường thư cấp 1 mỗi ngày có 2 chuyến nhưng thời gian đi và đến chưa ổn định việc thu gom và chuyển phát báo chí, thư từ gửi về Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến các tỉnh, thành khác còn cập rập. Sự lệ thuộc này ảnh hưởng nhiều nhất đến dịch vụ phát hẹn giờ (chuyển phát bưu phẩm theo thời gian mà khách hàng yêu cầu) của Bưu điện tỉnh. Ông Hùng cho biết, thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ làm việc lại với chủ dịch vụ tuyến đường thư cấp 1 để điều chỉnh lại thời gian đi – đến của tuyến đường thư này. Đồng thời, Bưu điện tỉnh cũng thuê thêm các đường thư xã hội (thuê xe dịch vụ) để phục vụ cho tuyến đường thư cấp 2 (liên huyện, thành phố) và tuyến đường thư cấp 3 (nội huyện, nội thành) để Bưu điện tỉnh có thể chuyển phát bưu phẩm đến khách hàng trong thời gian sớm nhất.
 
Tin: Hoa Hạ
BBT.