Văn bản xin ý kiến Văn bản xin ý kiến
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi)
Lĩnh vực văn bảnVăn bản tham khảo
Loại văn bảnLuật
Nội dung

Lấy ý kiến nhân dân về Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Tài liệu đính kèm
  01.QD.TTg
  875.NQ.UBTVQH13
  17.6.2014. DT BLDS (sua doi)
  17.6.2014. Bang so sanh BLDS (sua doi) va BLDS 2005
  19.6.2014. DU THAO TO TRINH BLDS
  Bo luat Dan su 2005
Ngày hết hạn31/07/2015
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận