Văn bản xin ý kiến Văn bản xin ý kiến
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)
Lĩnh vực văn bảnVăn bản tham khảo
Loại văn bảnLuật
Nội dung

Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)

Tài liệu đính kèm
  QD 1076_01 cua Thu tuong CP
  Du thao BLHS.XinykienND
  KH 53 ngay 21.8.2015 cua HDND
Ngày hết hạn05/09/2015
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận