Văn bản xin ý kiến Văn bản xin ý kiến
Dự thảo xin ý kiến: Tờ trình Dự thảo Quyết định điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật về việc ban hành Bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực văn bảnTài nguyên - Môi trường
Loại văn bảnQuyết định
Nội dung

Tờ trình Dự thảo Quyết định điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật về việc ban hành Bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu đính kèm
  du thao to trinh khoang san
Ngày hết hạn28/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận