Văn bản xin ý kiến Văn bản xin ý kiến
Dự thảo xin ý kiến: Văn bản số 448/STNMT-KS ngày 17/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT về việc đề nghị đăng tải lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh ban hành bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực văn bảnTài nguyên - Môi trường
Loại văn bảnCông văn
Nội dung

Văn bản số 448/STNMT-KS ngày 17/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT về việc đề nghị đăng tải lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh ban hành bảng quy định các hệ số quy đổi khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Tài liệu đính kèm
  448
Ngày hết hạn28/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận