LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 21/9/2020 và đến ngày 27/9/2020
10:47 | 21/09/2020 Print   E-mail    

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21/9/2020 ĐẾN NGÀY 27/9/2020  

 

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo UBND TPVT

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Sáng thứ Hai 21/9

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP, Ban CHQS

Toàn thể CB, CC và người lao động

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Hưng

-08 giờ 30: Rà soát các thủ tục cưỡng chế các hộ  dân chiếm đất Ngân hàng Công thương

Đ/c Thuấn

P.TNMT, P.QLĐT, VP

Theo GM số 397 ngày 18/9/2020 của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình

-09 giờ 30: Đối thoại 04 hộ dân dân chiếm đất Ngân hàng Công thương

Đ/c Thuấn

P.TNMT, P.QLĐT, VP

Theo GM số 396 ngày 18/9/2020 của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình

-11 giờ 00: Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ các bạn thuộc nhóm “facebook ăn chơi Vũng Tàu”

Đ/c Thảnh

P.VHTT

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Tuyến

Cần

Chiều thứ Hai 21/9

-14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kiến nghị các hộ dân đường Thống Nhất, phường 3

Đ/c Thảnh

P.TNMT, P.QLĐT, TTPTQĐ, Ban QLDAĐTXD 1

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

 89 LTK

Bình

Sáng thứ

Ba 22/9

-08 giờ 00: Họp thường trực UBND TPVT nghe bá cáo thông qua nội dung dự thảo kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Vũng Tàu, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và kế hoạch trung hạn 5 năm 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Vũng Tàu

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

P.TCKH

Theo GM của UBND TPVT

HT  89 LTK

Tuấn, Hà

Khánh

-08 giờ 30: Làm việc với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

Theo GM của UBKT Tỉnh ủy

P/h UBKT

Tỉnh ủy

 

Chiều Thứ Ba 22/9

-14 giờ 00: Họp tiếp công dân ông Nguyễn Quế Lâm, Nguyễn Trung Thu và 37 hộ dân ở phường 3

Đ/c Lập,

Đ/c Thảnh

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM số 395 ngày 18/9/2020 của UBND TPVT

HT 76 TCĐ

Bình

Sáng thứ Tư 23/9

- 06 giờ 30: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

P.LĐTBXH

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

NTLS tỉnh,

TP Bà Rịa

Tuấn, Tuyến

Hằng

- 07 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Quyết định triệu tập và thư mời của Tỉnh ủy

HT A – TTHN

Tuấn

Hằng

Chiều thứ Tư 23/9

- 14 giờ 00: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Quyết định triệu tập và thư mời của Tỉnh ủy

HT A – TTHN

Tuấn

Hằng

Sáng thứ Năm 24/9

- 07 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Quyết định triệu tập và thư mời của Tỉnh ủy

HT A - TTHN

Tuấn

Hằng

Chiều thứ Năm 24/9

- 14 giờ 00: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Quyết định triệu tập và thư mời của Tỉnh ủy

HT A – TTHN

Tuấn

Hằng

Sáng thứ Sáu 25/9

- 07 giờ 30: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Quyết định triệu tập và thư mời của Tỉnh ủy

HT A – TTHN

Tuấn

Hằng

Chiều thứ

Sáu 25/9

- 14 giờ 00: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Quyết định triệu tập và thư mời của Tỉnh ủy

HT A – TTHN

Tuấn

Hằng

Sáng thứ Bảy 26/9

-07 giờ 30: Tham dự Chương trình công tác dân vận “cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Đ/c Hương

VP

Theo CV số 3092 ngày 11/9/2020 của Bộ TLCSBV 3

Trường THCS Phước Thắng

Tuyến

Hằng

Thứ Bảy

26/9

-08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau

 -13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng:VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

 

 

 

Nhân

Chủ nhật Ngày 27/9

-08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau

 -13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng: VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Nhân

 

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

 

Nơi nhận:

- TTr.Thành ủy VT (b/c);

- TTr.HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy;

- Chánh, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- BP Tiếp công dân;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- BP phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                         

 

 

 

Trần Anh Tuấn