LỊCH CÔNG TÁC UBND LỊCH CÔNG TÁC UBND
lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 20.9.2018 đến ngày 23.9.2018
08:00 | 20/09/2018 Print   E-mail    

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 20.9.2018 đến ngày 23.9.2018.