Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND
Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 01.10.2018 đến ngày 07.10.2018
04:20 | 02/10/2018 Print   E-mail    

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 01.10.2018 đến ngày 07.10.2018