Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND
Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 15.10.2018 đến ngày 21.10.2018
02:46 | 16/10/2018 Print   E-mail    

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 15.10.2018 đến ngày 21.10.2018