Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND
Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020
02:18 | 16/03/2020 Print   E-mail    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 16/03/2020 ĐẾN NGÀY 22/3/2020      

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo UBND TPVT

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Sáng thứ Hai 16/03

- 07 giờ 30: Họp  thống nhất kế hoạch tiếp nhận người từ các cửa khẩu liên quan công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Đ/c Lập,

Đ/c Hương

PYT

Theo GM của UBND

TPVT

P/h số 3

87 LTK

Tuyến

Hằng

- 08 giờ 00: Dự Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy

TTr.UBND

P.NV

Theo GM số 503 ngày 13/3/2020 của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Xuân

Hương

- 08 giờ 30: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm của Tỉnh dối với Đại hội Đảng bộ phường 7

Đ/c Lập

P.NV

Theo GM số 502 ngày 13/3/2020 của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn

Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe công bố Quyết định số 07/QĐ-SKHĐT ngày 09/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

TTr.UBND

Ban QLDAĐTXD 1, PTCKH

Theo TM số 19 ngày 09/3/2020 của

 Sở KHĐT

Số 18 đường 3/2 TPVT

Khánh

- 10 giờ 00: Dự làm việc với Sở Tài chính nghe báo cáo phương án sắp xếp xe công

TTr.UBND

P.TCKH

 

VPUBT (301)

Khánh

Chiều thứ Hai 16/03

- 14 giờ 00: Dự họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở

TTr.UBND

P.NV

 

VP Tỉnh ủy

Tuấn

 

Sáng thứ

Ba 17/03

-09 giờ 00: Làm việc với Ban Quản lý dự án lưới điện Miền Nam về công trình lưới điện 110KV trên địa bàn xã Long Sơn, TPVT

Đ/c Thảnh

P.TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Bình, Cần

- 08 giờ 30: Dự  Họp Ban TVTU để cho ý kiến về  Dự án Thủy cung - Hòn Ngưu Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P.QLĐT, P.TNMT

 

VP Tỉnh ủy

Hà, Xuân

Khánh

Chiều Thứ Ba 17/03

-08 giờ 00: Làm việc với Sở TNMT về kinh phí bồi thường của dự án Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của

 Sở TNMT

P/h Sở TNMT

Bình, Cần

- 14 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của gia đình bà Lê Thị Thướng (ông Nguyễn Việt Thắng) ở thành phố Vũng Tàu liên quan đất ngoài hóa giá tại đường 17 F1, Trần Bình Trọng, thành phố Vũng Tàu 

TTr.UBND

Ttra, P.TNMT

 

 

VPUBT (302)

Bình

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Hương

P.YT

 

VPUBT (301)

Tuyến

Hằng

 Sáng thứ Tư 18/03

- 08 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về Công tác tổ chức, cán bộ và một số công tác khác

Đ/c Lập

P. NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

-08 giờ 30: Tiếp và làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh về chuyên đề “kết quả thực hiện các biện pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index và các chỉ số liên quan”

TTr.UBND

P.NV

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Tuyến

Hào

-08 giờ 30: Họp xem xét tình hình thực hiện xây dựng quy trình "4 tại chỗ" tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP HĐND & UBND ;

- 10 giờ 00: Họp chấn chỉnh công tác xử lý và ban hành văn bản chữ ký số của các Phòng, ban, đơn vị.

Đ/c Thuấn

VP

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Tuấn, Hà

Vinh, Hiếu, Cường

- 08 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo việc xây dựng công trình Nhà văn hóa Nga trong Khu làng Nga cho các chuyên gia tại TPVT

2. Thông qua quy chế phối hợp thực hiện thủ tục XHH trong lĩnh vực GDĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

3. Tiến độ xây dựng các tờ trình, trình HĐND tỉnh năm 2020

TTr.UBND

 

P.QLĐT

 

 

P.TNMT

 

 

 

VP

 

VPUBT (302)

Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp nghe tình hình thúc đẩy các Dự án chậm triển khai được gia hạn tiếp tục triển khai (trong đó có các dự án du lịch)

TTr.UBND

P.TCKH

Theo giấy mời số 971 ngày 13/3/2020 của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Khánh

- 09 giờ 30: Đối thoại, tiếp công dân trước khi áp dụng biện pháp hành chính thu hồi đất để thực hiện dự án đường Võ Văn Tần, Phường Thắng Nhất, TPVT

Đ/c Thảnh

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Bình, Tuấn, Cần

- 10 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo đề  xuất đưa khu đất  số 10 Nguyễn Du ra khỏi  danh mục đấu giá để đầu tư trụ sở Công an phường 1, thành phố Vũng Tàu

TTr.UBND

PTCKH,

Công an TPVT

 

VPUBT (307)

Khánh

Chiều thứ Tư 18/03

14 giờ 00: Làm việc với Đoàn kiểm tra 1332 của Tỉnh ủy về giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đồng chí Trần Thị Nguyệt, Phường 12.

Đ/c Thảnh

P. QLĐT,

P. TNMT

Theo Thông báo ngày 06/3/2020 của Đoàn kiểm tra 1332

P/h Thành ủy

Tuấn

Bình

- 16 giờ 00: Nghe báo cáo giải quyết các vướng mắc liên quan dự án trường THPT Vũng Tàu, Phường 8, TPVT.

Đ/c Thảnh

P. TP, P. TNMT, TTPTQĐ,

UBND P8

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình, Cần

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo các nội dung theo kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp đối với Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND;

2. Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc thủ tục về đất đai đối với dự án Khu nhà ở CBCNV của Công ty May xuất khẩu VT

Đ/c Thuấn

 

P.TNMT, P.TP

 

 

PQLĐT

 

VPUBT (302)

Bình,

Vân

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh

Đ/c Lập

P.TCKH, P.QLĐT

 

VPUBT (307)

Khánh

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TTr. UBND

P.TNMT

P.QLĐT

 

VPUBT (301)

Tuấn

Khánh

- 14 giờ 00:  Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Hương

P.YT

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Tuyến

Hằng

Sáng thứ năm 19/03

- 08 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Lập,

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM của

Thành ủy

PH Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

- 09 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy làm việc với Phòng Quản lý đô thị và Đội trật tự đô thị về công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị.

Đ/c Lập

Đ/c Thuấn

P. QLĐT

Theo GM của

Thành ủy

PH Thành ủy

Vân

- 09 giờ 00: Họp HĐBT, HT và TĐC TPVT

Đ/c Thảnh

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Bình, Cần

- 08 giờ 30: Dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Đ/c Hương

PVHTT

 

Hội trường Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Tuyến

Hằng

Chiều thứ năm 19/03

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Việt Anh

Đ/c Lập

P.TCKH

 

VPUBT (302)

Khánh

- 15 giờ 00: Làm việc với Cty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ XNK Hoàng Minh

Đ/c Lập

P.TCKH

 

VPUBT (302)

Khánh

14 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.

Chủ tịch

các PCT

P. NV

Theo GM của

Thành ủy

HT Thành ủy số 45 Ba Cu

Tuấn, Xuân

Hương

-15 giờ 00: Làm việc với Thanh tra TPVT về rà soát kết quả giải quyết đơn khếu kiện của công dân do Ban Nội chính chuyển đến TPVT

Đ/c Thảnh

Ttra, Ban TCD TPVT

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Bình, Cần

-14 giờ 00: Họp xem xét, thống nhất hướng giải quyết các hồ sơ cấp giấy trên địa bàn TPVT;

- 15 giờ 30: Họp xem xét hướng xử lý đối với khu vực xả nước thải ra biển tại đường Hạ Long, TPVT

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Vân

Sáng thứ sáu 20/03

- 08 giờ 00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 28 thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.

Chủ tịch

các PCT

 

Theo GM của

Thành ủy

HT Thành ủy số 45 Ba Cu

Tuấn, Xuân

Hương

- 09 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Lập

Đ/c Thảnh

P. NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

- 08 giờ 00: Dự Hội thảo chuyên đề đánh giá thực trạng, nguyên nhân và giải pháp xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã

TTr UBND

Ban CHQS

Theo GM của Ban CHQS TPVT

HT Bộ CHQS Tỉnh

Xuân

Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo kế hoạch của BTVTU và Chương trình hành động thực hiện NQ số 52-NQ/TW của BCT

TTr.UBND

P.VHTT

 

VPUBT (301)

Tuyến

Hằng

- 09 giờ 30: Dự họp Thường trực UBND tỉnh thông qua các tờ trình trình tại kỳ họp HĐND tỉnh bất thường

TTr.UBND

VP

 

VPUBT (301)

Tuyến

Hào

- 08 giờ 00: Khảo sát môi trường một số địa bàn trọng điểm của tỉnh

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM số 972 ngày 13/3/2020 của Tỉnh ủy

Thực địa

Bình

Chiều thứ

Sáu 20/03

- 14 giờ : Dự họp nghe kế hoạch tổ chức Hội thảo Nâng cao cuộc sống người dân

Đ/c Hương

P.TCKH

 

VPUBT (301)

Tuyến

Hằng

- 14 giờ 00: Nghe Phòng Kinh tế báo cáo kế hoạch cưỡng chế giải tỏa lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ngoài vùng quy hoạch.

- 16 giờ 00: Họp thẩm định, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình chợ phường 5 theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 18/12/2018 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc lộ trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phường 5, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. Kinh tế

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Tuyến

Cần

-14 giờ 00: Họp triển khai các Kế hoạch thực hiện gồm:

1. Triển khai thực hiện Đề án lòng đường vỉa hè;

2. Triển khai các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị;

3. Triển khai thu tiền thu gom, vận chuyển rác.

Đ/c Lập,

Đ/c Thuấn

P.QLĐT, P.VHTT, P.TNMT

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Tuấn, Xuân

Vân

14 giờ 00: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 4 rà soát về công tác chuẩn bị Đại hội điểm Thành phố

TTr.UBND

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hằng

Thứ bảy

21/03

-08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau

 -13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng:VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Nhân

Chủ nhật Ngày 22/03

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

- 13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng: VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Nhân

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi.

Nơi nhận:

- TTr.Thành ủy VT (b/c);

- TTr.HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy;

- Chánh, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- BP Tiếp công dân;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- BP phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                         

 

 

 

Trần Anh Tuấn