Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND
Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 30/3/2020 và đến ngày 03/4/2020
06:17 | 31/03/2020 Print   E-mail    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/3/2020 ĐẾN NGÀY 05/4/2020        

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo UBND TPVT

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Sáng thứ

Hai 30/3

- 08 giờ 50: Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt về công tác cán bộ

Đ/c Lập

P.NV

Theo GM số 987 ngày 26/3/2020 của Tỉnh ỷ

HT B TTHN tỉnh

Tuấn, Xuân

Hương

- 09 giờ 10: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ

Đ/c Lập

P.NV

Theo GM số 988 ngày 26/3/2020 của Tỉnh ỷ

HT B TTHN tỉnh

Tuấn, Xuân

Hương

- 09 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020”

TTr.UBND

P.TCKH

 

KBNN tỉnh BRVT

Cường

- 10 giờ 00: Họp nghe TTPTQĐ báo cáo tóm tắt Kế hoạch xử lý tiếp theo thuộc các dự án:

1. Dự án Nút giao Trần Đồng -Trương Công Định - Nguyễn Du (Các hộ còn lại)

2. Dự án Trường Đại học BR-VT (Các hộ còn lại)

3. Dự án BTGPMB thuộc Cụm 3 TPVT.

4. Dự án Chi đội kiểm ngư và đường vào căn cứ Vùng 2 Hải quân, xã Long Sơn

5. Về việc hỗ trợ cho Bà Nguyễn Thị Bình.

Đ/c Thảnh

TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình

Chiều thứ Hai 30/3

- 14 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo phương án xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại khu nhà ở Chí Linh A, TPVT

TTr.UBND

P.QLĐT

Theo GM số 271 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Khánh

- 14 giờ 30: Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo chủ trương đầu tư ngầm hóa kênh thoát nước chung TPVT (đoạn đi qua dự án khu nhà ở Vườn Xuân)

TTr.UBND

P.QLĐT

Theo GM số 272 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Khánh

- 15 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo vị trí đầu tư xây dựng Trụ sở Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn tại xã Long Sơn

TTr.UBND

P.QLĐT

Theo GM số 273 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh

VPUBT (302)

Khánh

-15 giờ 30: Họp giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch số 875/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND thành phố (vụ ông Trần Trọng Phu)

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Bình, Vân

- 15 giờ 00: Làm việc với Phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan để xử lý nhà ở trên sông thuộc phường 12

Đ/c Thảnh

P.KT, P.QLĐT, CATP

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Tuyến

Cần

Sáng thứ

Ba 31/3

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho SXKD, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (cả ngày)

TTr.UBND

P.TCKH

 

VPUBT (301)

Tuyến

Cường

- 8 giờ 30: Dự họp Thường trực Thành ủy làm việc với các đơn vị liên quan nghe báo cáo về hiện trạng vi phạm đất đai, xây dựng tại địa bàn Phường 12 và xã Long Sơn

Đ/c Thuấn

P.QLĐT, P.TNMT

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

45 Ba Cu

Bình, Vân

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện đối với một số dự án trọng điểm

Đ/c Lập

P. TCKH, P.QLĐT

 

VPUBT (302)

Khánh

Chiều Thứ Ba 31/3

- 14 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy:

+ Nghe UBKT Thành ủy báo cáo kết quả xác minh đối với một số nội dung liên quan đến cán bộ, đảng viên;

+ Nghe báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Lập

Đ/c Thảnh

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

45 Ba Cu

Tuấn, Xuân

Hương

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Đ/c Hương

P.YT

 

VPUBT (501)

Tuyến

Hằng

-14 giờ 00: Họp kiểm điểm cá nhân có sai phạm đến việc xây dựng trái phép của Công ty Việt Trung tại số 222 đường Lưu Chí Hiếu, Phường 10

Đ/c Thuấn

P.NV

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Khánh

Sáng thứ Tư 01/4

- 08 giờ 00: Họp xử lý các vấn đề liên quan đế dự án Khu tái định cư phường 10

- 09 giờ 30: Họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc về dự án Chi đội kiểm ngư và đường vào căn cứ Vùng 2 Hải quân, xã Long Sơn

Đ/c Thảnh

P.TNMT, TTPTQĐ

 

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình, Cần

-08 giờ 00: Kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân do Ban Nội chính chuyển đến

Đ/ Thuấn

P.TNMT, P.TP

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Bình, Tuấn

Chiều thứ Tư 01/4

-14 giờ 00: Họp xử lý các vấn đề liên quan đế dự án khu Đô thị Chí Linh và các nội dung liên quan kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ thi công lấn chiếm đất của ông Phạm Văn Trí ở Phường 10, TPVT

Đ/c Thảnh

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình, Cần

-14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo Covid19 của TPVT

Đ/c Hương

P.YT

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Tuyến

Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường  trực UBND tỉnh:

1. Giải quyết vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch khu đất Cụm 3, TPVT;

2. Thông qua tờ trình về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Đ/c Thuấn

 

P.QLĐT

 

P.KT

 

VPUBT (301)

Tuấn

Vân

- 14 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh nghe VNPT báo cáo tiến độ và khó khăn vướng mắc trong việc kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa với cổng dịch vụ công quốc gia

TTr. UBND

VP

 

VPUBT (302)

Tuấn, Hà

Hiếu

Thứ năm 02/4

Nghỉ Lễ Giỗ Tỗ Hùng Vương

Sáng thứ sáu 03/4

- 08 giờ 30: Dự họp TTr.UBND tỉnh nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của:

1. Ông Yên Văn Năng, TPVT

2. Bà Nguyễn Thị Sen, TPVT;

3. 28 hộ dân hẻm Hoàng Hoa Thám, TPVT

Đ/c Thuấn

Ttra, PTNMT

 

VPUBT (301)

Bình, Vân

- 08 giờ 30: Họp giao ban công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của Ban QLDAĐTXD 1 làm Chủ đầu tư

Đ/c Thảnh

Ban QLDAĐTXD 1, P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình, Cần

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra công tác tổ chức cách ly và sẵn sàng việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19

Đ/c Hương

P.YT

Thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh

VPUBT

 Đi thực địa

Tuyến

Hằng

Chiều thứ

Sáu 03/4

- 14 giờ 00: Họp giao ban công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của Ban QLDAĐTXD 2 làm Chủ đầu tư

Đ/c Thảnh

Ban QLDA

ĐTXD 2,

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Bình, Cần

Thứ bảy

04/4

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra  tình hình ANTT khu vực bãi Sau

 - 13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng:VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Chủ nhật Ngày 05/4

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

- 13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng: VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

 

Nơi nhận:

- TTr.Thành ủy VT (b/c);

- TTr.HĐND TPVT (b/c);

- CT, các PCT UBND TPVT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Chánh, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường xã;

- BP Chuyên viên TH;

- BP Tiếp công dân;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- BP phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                          Đã ký

 

 

 

Trần Anh Tuấn