Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND
Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020
11:22 | 11/05/2020 Print   E-mail    

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11/5/2020 ĐẾN NGÀY 17/5/2020        

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo UBND TPVT

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Sáng thứ Hai 11/5

- 7 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

 

Sân trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Hưng

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh để trao đổi việc giải quyết một số vụ án hành chính mà UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là người bị kiện

Đ/c Thảnh

P.TNMT

Theo GM số 362 ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh

VPUBT

Bình

- 08 giờ 00: Tiếp và làm việc với Thanh tra tỉnh giải quyết đơn tố cáo của công dân

Đ/c Thuấn

P.TNMT, Tra

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

 89 LTK

Bình, Vân

Chiều thứ Hai 11/5

- 14 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy

1. Công tác tổ chức cán bộ

2.Báo cáo xác minh đơn tố các thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Đ/c Lập

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

- 15 giờ 00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Đ/c Lập,

Đ/c Thảnh

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

-15 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

HT 45 Ba Cu

Tuấn, Xuân

Hương

-15 giờ 45: Họp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Lập,

Đ/c Thảnh

P.NV

Theo GM số 548 ngày 08/5/2020 của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

16 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

HT 45 Ba Cu

Tuấn, Xuân

Hương

- 16 giờ 15: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện quy trình về công tác cán bộ

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

HT 45 Ba Cu

Tuấn, Xuân

Hương

- 14 giờ 00: Dự họp TTr.UBND tỉnh nghe báo cáo 11 vụ việc giải quyết các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài và 09  vụ Thanh tra Chính phủ chuyển về

Đ/c Thảnh

Ttra, P.TNMT

PQLĐT

Theo GM số 366 ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Bình

-    14 giờ 00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ của các hộ gia đình chiến sỹ Lữ đoàn 171, Phường 11,10 TPVT

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 3

 87 LTK

Bình, Vân

Sáng thứ

Ba 12/5

- 08 giờ 00: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2020 (họp trực tuyến)

Đ/c Lập

P.TCKH

VP

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

 

Tuấn, Xuân

Đỉnh

- 08 giờ 00: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế Thành phố

Đ/c Hương

VP

Theo Thông báo số 1898-TB/TU ngày 27/4/2020 của BTV Thành ủy

Trung tâm Y tế Thành phố

Tuyến

Hằng

- 08 giờ 30: Dự làm việc với Kiểm toán Nhà nước liên quan đến kiến nghị của DN sau khi thực hiện các kết luận của KTNN

Đ/c Thảnh

P. TCKH

 

 

VPUBT (302)

Khánh

- 08 giờ 00 : Dự Đại hội Đảng bộ Phường 3

TTr.UBND

VP

Tổ công tác số 7

HT 76 TCĐ

Tuấn, Xuân

Hằng

-    08 giờ 00: Khảo sát 33 tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

Theo GM của UBND TPVT

Thực địa

Vân

-    09 giờ 00: Làm việc với Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, UBND Phường 7 về tình hình quản lý trật tự xây dựng, đất đai lòng đường vỉa hè trên địa bàn Phường.

-    10 giờ 30: Khảo sát tình hình trật tự xây dựng tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

Theo GM của UBND TPVT

Trụ sở UBND Phường 7

Bình, Vân

 

 

Chiều Thứ Ba 12/5

- 14 giờ 00: Dự họp TTr.UBND tỉnh nghe báo cáo:

1.Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai các dự án trên địa bàn tỉnh;

2. Tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước

Đ/c Thuấn

 

P.TNMT

Chi Cục Thuế

P.TCKH

 

VPUBT (301)

Bình

- 14 giờ 00: Họp thống nhất hướng giải quyết đối với hồ sơ cấp giấy Hội Quán Nghĩa An Triều Châu;

- 15 giờ 30: Họp thống nhất hướng giải quyết đối với hồ sơ cấp giấy của ông Phạm Hồng Thái tại phường 8, TPVT;

Đ/c Thuấn

P.TNMT

Theo Giấy mời của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Bình

Vân

-13 giờ 30: Dự Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần DVMT và công trình đô thị Vũng Tàu (phiên chính thức).

TTr.UBND

VP

Tổ công tác số 1

HT Khách sạn Công đoàn số 4 THĐ

Tuấn, Xuân

 

Sáng thứ Tư 13/5

- 08 giờ 00: Họp giao ban công tác du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. VH&TT

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Tuyến

Cần

- 08 giờ 30: Dự họp công bố kết quả xác minh nội dung khiếu nại và đối thoại các hộ dân

TTr.UBND

P.TNMT

Theo GM số 604 ngày 08/5/2020 của Thanh Tra tỉnh

P/h số 3

Ttra tỉnh

Bình

- 08 giờ 30: Dự họp TTr.UBND tỉnh nghe báo cáo về vị trí và diện tích bãi đậu xe tại góc đường Nguyễn An Ninh, 3/2, TPVT và thủ tục triển khai DA liên quan đến việc thu hồi, giao đất của 2 dự án bãi đậu xe;

Đ/c Thuấn

 

P.QLĐT

 

VPUBT (301)

Khánh

- 07 giờ 00: Dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Vũng Tàu lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Lập

Ban CHQS

Theo GM của Đảng ủy quân sự TPVT

Số 5 LHP

Tuấn, Xuân

Khánh

- 08 giờ 30: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức GD

Đ/c Hương

PNV

Theo Giấy mời của UBND TPVT

P/h số 3

87 LTK

Tuyến

Hằng

- 08 giờ 00: Dự Đại hội Đảng bộ Phường 9

TTr.UBND

VP

Tổ công tác số 12

HT TT VH học tập cộng đồng P 9

Tuấn, Xuân

 

Chiều thứ Tư 13/5

- 14 giờ 00: Dự họp TTr.UBND tỉnh:

1. Thông qua Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh BR-VT đến 2025, định hướng đến 2030;

2. Kế hoạch triển khai chiến lược Đề án “Truyền thông hình ảnh tỉnh BR-VT giai đoạn 2019 - 2025”

Đ/c Hương

 

P.VH&TT

 

 

 

 

VPUBT (301)

Tuyến

Hằng

-14 giờ 00: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc về khu đất nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương Việt Nam đường 3/2 phường 10, 11, TPVT

Đ/c Thuấn

P.TN&MT

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

 89 LTK

Bình, Vân

- 14 giờ 30: Dự họp thông qua kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 08/5/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT

TTr.UBND

P.QLĐT,

CATPVT

 

VPUBT (302)

Vân

-14 giờ 00: Làm việc với Tổ giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TTr.UBND

 

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Bình

Sáng thứ năm 14/5

- 08 giờ 30: Dự họp thống nhất vị trí, mốc ranh  giới và một số nội dung đầu tư xây dựng sân bay Gò Găng, TPVT

Đ/c Thuấn

P.TN&MT, P.QLĐT

 

VPUBT (301)

Vân, Bình

- 08 giờ 30: Dự Hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH

Đ/c Hương

P.NV

 

HTB-TTHN

Tuyến

Hằng

-08 giờ 00: Dự Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn.

TTr.UBND

VP

Tổ công tác số 12

HT UBND xã Long Sơn

Tuấn, Xuân

 

-  08 giờ 00: Đối thoại các hộ dự án Tiểu học Bến Nôm, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TNMT,

TTPTQĐ TP

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Bình, Cần

Chiều thứ năm 14/5


 

- 14 giờ 00: Dự Công bố Quyết định của Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức đến năm 2020, định hướng đến 2025”

TTr. UBND

P.NV

Thành viên Ban CSĐ UBND tỉnh, thành viên Đoàn giám sát theo QĐ số 1412-QĐ/TU

VPUBT (301)

Tuấn, Tuyến

 

- 14 giờ 00: Dự làm việc với Đoàn giám sát của HĐND về cảng biển và logistics

TTr.UBND

P.QLĐT

 

VPUBT (302)

Hào

- 14 giờ 00: Dự họp thông qua Tờ trình dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh của Sở Du lịch

TTr.UBND

P.VH&TT

 

VPUBT (307)

Tuyến

Cần

-14 giờ 00: Dự Đại hội Đảng bộ Phòng Kinh tế, TPVT

Đ/c Thuấn

P.KT

Theo GM của PKT

P.KT

Tuyến

Vân

- 14 giờ 00: Họp giao ban công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P. TNMT,

TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Bình, Cần

Sáng thứ sáu 15/5

- 08 giờ 00: Đối thoại với các hộ dự án Nhà tang lễ, Phường 11, TPVT

Đ/c Lập

Đ/c Thảnh

 

P. TNMT,

TTPTQĐ TP

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Bình, Cần

- 08 giờ 30: Dự họp TTr.UBND tỉnh nghe Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh

TTr.UBND

 

CATP

 

VPUBT (301)

Tuấn

Khánh

- 08 giờ 30: Dự Hội thảo về các giải pháp đẩy mạnh hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P.VH&TT

 

TTHN tỉnh

Tuyến

Hằng

- 8 giờ 00: Làm việc với UBND xã Long Sơn về công tác quản lý đất đai, đảm bảo trật tự xây dựng

Đ/c Thuấn

P.QLĐT,

p. TN&MT

Theo GM của UBND TPVT

HT UBND

Xã LS

Bình,

Vân

- 08 giờ 00: Làm việc với Thành ủy về khắc phục, nâng cao Chỉ số CCHC của thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Lập

 

P.NV,

VP

Theo GM của UBND TPVT

P/h Thành ủy

Tuấn, Hà

Hương

-08 giờ 00: Dự Đại hội Đảng bộ Phường Thắng Tam

TTr.UBND

VP

Tổ công tác số 4

HT 76 Trương Công Định

Tuấn, Xuân

 

Chiều thứ

Sáu 15/5

-14 giờ 00: Đi khảo sát di tích trận địa pháo cổ Phường 5, TPVT

Đ/c Hương

P.VH&TT

Theo GM của

Thành ủy

Phường 5

Tuyến

Hằng

- 14 giờ 00: Khảo sát thực tế tình hình Trật tự xây dựng, đất đai và môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/c Thuấn

P.QLĐT, P.TNMT

Theo GM của UBND TPVT

Thực địa

Vân

- 15 giờ 00: Đi kiểm tra việc kẻ vạch lòng đường, vỉa hè và làm việc với UBND Phường 7 về tuyến phố văn minh đô thị

Đ/c Thuấn

P.QLĐT,

UBND Phường 7

Theo GM của UBND TPVT

Thực địa,

HT UBND P7

Vân

- 14 giờ 00: Dự họp Ban CSĐ UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban TVTU thực hiện NQ số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 2030;

2. Thông qua báo cáo phương án đầu tư hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh

TTr.UBND

 

P.TCKH

P. QLĐT

 

VPUBT (301)

Tuấn

 Khánh,

Vân

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo phương án đầu tư xây dựng dự án cải tạo truyến mương thoát nước chính TPVT và dự án thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn – Gò Găng

Đ/c Thảnh

P.TCKH

 

VPUBT (302)

Khánh

Thứ bảy

16/5

-08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra  tình hình ANTT khu vực bãi Sau

 -13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng:VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Chủ nhật Ngày 17/5

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

- 13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng: VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

 

Nơi nhận:

- TTr.Thành ủy VT (b/c);

- TTr.HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy;

- Chánh, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- BP Tiếp công dân;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- BP phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                         

                                              (Đã ký)

 

 

Trần Anh Tuấn