Lịch công tác UBND Lịch công tác UBND
Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020
09:50 | 19/05/2020 Print   E-mail    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25/5/2020 ĐẾN NGÀY 31/5/2020  

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo UBND TPVT

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Sáng thứ

Hai 25/5

- 08 giờ 30: Dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2020 nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Đ/c Lập

VP

Theo TM của

Thành ủy

HT 76 TCĐ

Xuân

Hằng

-08 giở 30: Họp Tổ công tác tình hình quản lý trật tự xây dựng, đất đai tại xã Long Sơn

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

Theo tin nhắn Rename

P/h số 3

87 LTK

Vân, Bình

- 09 giờ 00: Đại hội Chi bộ Văn phòng UBND TPVT (phiên trù bị)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Giấy TT số 01 ngày 20/5/2020 của

Chi bộ VP UBND TPVT

HT 89 LTK

LĐVP

Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy:

Cho ý kiến vềcông tác cán bộ, Báo cáo về kiểm tra, sát hạch công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cơ quan Đảng, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội;

 

TTr.UBND

 

P.NV

 

 

VP Tỉnh ủy

 

Tuấn, Xuân

Hương

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo việc ban hành Chương trình hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh giai đoạn 2020-2025

TTr. UBND

PTCKH

Theo GM của

UBND tỉnh

VPUBT (301)

Xuân

Khánh

Chiều thứ Hai 25/5

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCHTW Khóa XII

TTr.UBND

VP

Theo GM của

Tỉnh ủy

HT 45 LTK

Tuấn, Tuyến

Cường

-14 giờ 30: Đại hội Chi bộ Văn phòng UBND TPVT (phiên chính thức)

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP

Theo Giấy TT số 01 ngày 20/5/2020 của Chi bộ VP UBND TPVT

HT 89 LTK

LĐVP

Hằng

Sáng thứ

Ba 26/5

-    08 giờ 30: Tiếp Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2020

Đ/c Thảnh

P.TCKH, P.KT

Theo GM của UBND TPVT

P/h số 2

89 LTK

Cần

- 08 giờ 00: Họp xem xét, thống nhất hướng giải quyết hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của bà Thái Thị Kiều Trang, số 23-25 đường Thùy Vân, Phường 2, TPVT;

- 09 giờ 45: Họp xem xét, thống nhất hướng giải quyết hồ sơ giao đất cho bà Nguyễn Thị Hưởng, Phường 11, TPVT;

- 10 giờ 30: Nghe Phòng TNMT báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc khảo sát, thống kê, điều tra danh sách các cơ sở nằm trong khu dân cư, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố dự kiến di dời;
- 11 giờ 00: Nghe Thanh tra thành phố báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo của công dân.

 

 

 

 

 

Đ/c Thuấn

 

 

 

 

 

P.TNMT,

Thanh tra TP

 

 

 

 

 

Theo GM của UBND TPVT

 

 

 

 

 

P/h 3

87 LTK

Bình, Vân

- 08 giờ 30: Dự họp giải quyết các trường hợp hóa giá nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính

TTr.UBND

P.QLĐT, P.TCKH

 

VPUBT (302)

Khánh

- 09 giờ 30: Nghe báo cáo đề xuất thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải TPVT giai đoạn 2 theo hình thức PPP

TTr.UBND

P.TNMT

 

VPUBT (302)

Khánh

- 08 giờ 30: Dự họp thông qua dự thảo tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020 của GDĐT

TTr.UBND

P.GDĐT

 

VPUBT (307)

Tuyến

Hào

- 09 giờ 30: Dự họp thông qua dự thảo tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định mức chi tiền thưởng danh hiệu công dân ưu tú tỉnh năm 2020

TTr.UBND

P.NV

P.TCKH

 

VPUBT (307)

Tuyến

Hào

 

 

Chiều Thứ Ba 26/5

-14 giờ 00: Làm việc với Thành ủy về các giải pháp nâng cao chỉ số  cải cách hành chính

Đ/c Lập

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Vinh, cường

-14 giờ 00: Dự tiếp Đại sứ du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đ/c Thảnh

P.VHTT

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuyến

Cần

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo khiếu nại của ông Hoàng Văn Hạ tại TPVT

TTr.UBND

P.TNMT

 

VPUBT (302)

Bình

- 14 giờ 00: Nghe các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo công tác tôn giáo

Đ/c Hương

PNV

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Tuyến

Hằng

- 14 giờ 00: Họp HĐBT, HT và TĐC

TTr.UBND

P.TNMT, TTPTQĐ

Theo GM của UBND TPVT

P/h 2

89 LTK

Bình, Cần

Sáng thứ Tư 27/5

- 08 giờ 00: Họp rà soát các nội dung làm việc với Chủ tịch tỉnh BR-VT

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

VP, P.TCKH

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Tuấn, Xuân

Đỉnh

-08 giờ 00: Dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Thành ủy

TTr.UBND

VP

 

P/h Thành ủy

Tuấn

Hằng

Chiều thứ Tư 27/5

-14 giờ 00: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Lập

P.NV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

- 14 giờ 30: Họp BTV Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Lập

Đ/c Thảnh

PNV

Theo GM của

Thành ủy

P/h Thành ủy

Tuấn, Xuân

Hương

- 14 giờ 00: Khảo sát tình hình tổ chức hoạt động giáo dục tại các nhóm lớp Mầm non

Đ/c Hương

PGDĐT

 

Các nhóm lớp

Tuyến

Hằng

- 14 giờ 00: Dự Hội thảo  các giải pháp để  quản lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường; xóa, giảm điểm đen môi trường trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thuấn

P.TNMT

 

TTHN tỉnh

Bình

Sáng thứ Năm 28/5

- 08 giờ 30: Đối thoại với 07 hộ thuộc Dự án Trường Mầm non Nguyễn An Ninh, Phường 8, TPVT

Đ/c Thảnh

P.TNMT,  TTPTQĐ, Ban 1

Theo GM của UBND TPVT

HT

89 LTK

 

Bình, Cần

-08 giờ 00: Họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về kinh phí hoạt động cho các Hội trên địa bàn TPVT

Đ/c Hương

P.TCKH, P.NV

Theo GM của UBND TPVT

HT 89 LTK

Khánh, Hằng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động về “phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em tỉnh giai đoạn 2020-2025

TTr.UBND

P.LĐTBXH

 

VPUBT (307)

Tuyến

Hằng

-08 giờ 30: Dự Đại hội Chi bộ UBMT TQVN TPVT

TTr.UBND

VP

Theo GM của UBMT TQVN TPVT

HT Khối Vận

Tuấn, Xuân

Hằng

- 08 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định đồ án:

1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Tái định cư và nhà ở xã hội Phường 12, thành phố Vũng Tàu

2. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở công ty Thanh Xuân, tại phường 12, TPVT

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

Theo GM của UBND TPVT

HT UBND TPVT (89 LTK)

Tuấn

Vân

07 giờ 30: Dự Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn An Ninh (phiên chính thức)

TTr.UBND

VP

 

HT UBND phường NAN

Tuấn, Xuân

Hằng

Chiều thứ Năm 28/5


 

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND TPVT:
1. Nghe Thanh tra Thanh phố báo cáo việc giải quyết đơn tố cáo của công dân

2. Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo phương án quản lý và thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPVT

3. Nghe Phòng Quản lý đô thị báo cáo tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại xã Long Sơn

4. Nghe Phòng TNMT báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở chế biến hải sản tại phường 12

5. Nghe Phòng TNMT báo cáo kết quả rà soát hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Bình, Phường 8.

6. Nghe Phòng Nội vụ báo cáo đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến viên chức Bùi Thị Na

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

Ttra,

 

 

P.QLĐT

 

 

P.TNMT

 

 

 

P.NV

 

 

 

 

 

 

Theo GM của UBND TPVT

 

 

 

 

 

 

HT 89 LTK

 

 

 

 

 

 

 

Tuấn, Xuân

Cần

- 14 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh

Đ/c Thuấn

P.QLĐT, P.VHTT

 

VPUBT (307)

Tuấn

Vân

- 15 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg

Đ/c Thuấn

P.QLĐT

 

VPUBT (307)

Tuấn

Vân

-14 giờ 00: Dự phiên họp HĐND thành phố lần thứ 14  mở rộng

TTr.UBND

VP

Theo GM của HĐND TPVT

P/h Thành ủy

Tuyến

Hào

Sáng thứ Sáu 29/5

-07 giờ 30: Dự Đại hội Đảng bộ phường 5 (phiên chính thức)

TTr.UBND

VP

Theo GM của

Đảng bộ phường 5

HT UBND

P 5

Tuấn, Xuân

Hằng

-08 giờ 00: Họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Long Sơn – Cái Mép, xã Long Sơn, TPVT

- 09 giờ 30: Nghe báo cáo giải quyết đơn của bà Trần Thị Nguyệt ở Phường 12

- 10 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình sử dụng đất theo đơn tố cáo, khiếu nại của bà Trịnh Thị Kim, Phường 10, TPVT

Đ/c Thảnh

PTNMT, TTPTQĐ

 

 

P.TNMT, KT

Theo GM của UBND TPVT

P/h 2

89 LTK

Bình, Cần

08 giờ 30: Dự Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân TPVT

TTr.UBND

 

 

Số 52 THĐ

P 1

 

-  08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo công tác tôn giáo

Đ/c Hương

P.NV

 

VPUBT (302)

Tuyến

Hằng

- 10 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo quy định quản lý mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Đ/c Hương

P.QLĐT

 

VPUBT (302)

Vân

- 08 giờ 00: Đại hội chi bộ Phòng Quản lý đô thị

Đ/ c Thuấn

VP

Theo GM của

Phòng QLĐT

HT PQLĐT

Tuấn, Xuân

Vân

Chiều thứ

Sáu 29/5

-14 giờ 00: Dự Đại hội Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 2

Đ/c Thảnh

VP

Theo GM của

BQLDA2

HT Ban 2

Tuấn, Xuân

Khánh

- 14 giờ 00: Khảo sát tình hình trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Đ/ c Thuấn

P.QLĐT, TNMT, Đội TTĐT

Theo GM của UBND TPVT

Thực địa

Vân

- 14 giờ 00: Họp HĐBT, HT và TĐC

TTr UBND

PTNMT,

TTPTQĐ tỉnh

Theo GM của UBND TPVT

P/h 2

89 LTK

Bình, Cần

Thứ Bảy

30/5

-08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra  tình hình ANTT khu vực bãi Sau

 -13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng:VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Huy

Chủ nhật Ngày 31/5

- 08 giờ 00 đến 11 giờ 30: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

- 13 giờ 30 đến 17 giờ 00: Kiểm tra tình hình ANTT khu vực bãi Sau.

 

TTr.UBND

CATP, các phòng: VH-TT,  BQL các KDL, Đội TTĐT, Lái xe

 

 

 

Huy

Lưu ý: Lịch công tác tuần của UBND TPVT có thể thay đổi./.

 

Nơi nhận:

- TTr.Thành ủy VT (b/c);

- TTr.HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy;

- Chánh, PCVP HĐND &UBND TPVT;

- UBND các phường xã;

- Tổ Chuyên viên TH;

- BP Tiếp công dân;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- BP phục vụ;

- Lưu: VT, TH.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                         

 

 

 

Trần Anh Tuấn